Monthly Archives: September 2011

Brzdy české ekonomiky

S kvalitou institucí je na tom Česká republika na štíru, potvrzuje mezinárodní srovnání

Korupce a neefektivní veřejná správa jsou dva největší problémy podnikání v České republice. Tvrdí to Světové ekonomické fórum, které minulý týden vydalo Index mezinárodní konkurenceschopnosti. České umístnění v Indexu se změnilo jen nepatrně, klesli jsme o dvě místa na 38. příčku. Jednou z oblastí, kde je na tom Česká republika stále špatně, je kvalita institucionálního prostředí. V důvěře veřejnosti v politiky jsme až devátí nejhorší z celkem 142 hodnocených zemí.

Instituce patří k základním předpokladům pro konkurenceschopnost, a jsou proto v základech pyramidy, která znázorňuje výsledky ČR. Hodnoty dvanácti skupin ukazatelů jsou oznámkovány jako ve škole. Česká republika má z institucí nedostatečně a naopak výbornou nemá z žádné z dvanácti oblastí.

Ukazatele Indexu ovlivňují různé kroky současné vlády. Za poslední rok lze připomenout několik pozitivních i negativních příkladů vládních politik s vlivem na konkurenceschopnost. K negativním patří nepředvídatelnost změn sazeb DPH nebo nešťastné změny imigračních pravidel pro zahraniční pracovníky. Z pozitivních vládních kroků můžeme jmenovat ukončení dvojitého zdanění dividend nebo relativně odpovědný přístup k veřejným rozpočtům, snad v budoucnu korunovaný dalšími změnami, například v podobě vytvoření rozpočtové rady nebo naplněním cílů již existujících konceptů, jako jsou výdajové rámce a hodnocení dopadů regulace.

Vláda si zaslouží také pochvalu za Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která již prošla připomínkovacím řízením. Schválení Strategie by byl krok správným směrema napomohl by budoucí implementaci řady přínosných opatření. Konkrétní návrhy majíza cíl zvýšit nejen konkurenceschopnost, ale v konečném důsledku kvalitu života v České republice. Je nejvyšší čas tyto cíle začít cílevědomě sledovat a pyramidu konkurenceschopnosti zesvětlit.

(Článek vyšel včetně pyramidy v týdeníku Euro 19.9.2011 a také na blogu ihned. Pyramida vznikla minulý rok jako týmová práce vyučujících a studentů IES FSV UK v rámci výpomoci Národní ekonomické radě vlády na Rámci strategie konkurenceschopnosti.)

Advertisements

Evropské nejistoty

Příspěvek do aktuální diskuzní výměny Jana Macháčka:

Tázat se na budoucnost Eura a i celé Evropské unie je správné. Odpovídat je obtížnější. Nejistoty ohledně budoucího vývoje jsou neobvykle velké; zároveň neobvyklou nejistotu cítím i při psaní těchto řádků. Odstoupení německých představitelů z vedení Evropské centrální banky je jen malý díl nedostavěné, ale velkolepě naplánované stavebnice Euro. Tato stavebnice se nám rozpadá posledních několik měsíců až let před očima, tento týden obzvláště rychlým tempem.

Co nejdříve, v krátkém období jak říkávají ekonomové, je zásadní zamezit nekontrolovanému rozpadu této stavebnice a jsou dvě oblasti, kam by politici měli upnout svou pozornost. Prvním zásadním krokem je ozdravení evropských bank a tedy posílení jejich kapitálu, ať už z národních (Německo), unijních nebo zahraničních zdrojů (vhodné například v případě Itálie). Zadruhé, pokud Řecko čeká bankrot, tak ať je to řízená restrukturalizace dluhu a ve spolupráci s Evropskou unií (a tedy i jejím největším členem, Německem).

Po vyřešení současné krize se v dlouhém období bavme o zpevnění základů nebo případně změně celého architektonického plánu stavebnice Euro a vlastně celé EU. Sem patří návrhy na striktnější fiskální pravidla (ale nejdříve pojďme dodržovat ty stávající) nebo větší integraci evropských hospodářských politik. Veřejné politiky pro podporu konkurenceschopnosti a obecně ekonomického rozvoje, rozšíření monetární unie na fiskální nebo Eurobondy patří k návrhům, jejichž zavedení se musí seriózně zvážit. Tyto návrhy by mohly pomoci v budoucí krizi, ale současný žalostný stav by příliš neovlivnily (například fiskální pravidla). Zároveň politická shoda na nich není nyní příliš reálná (jak vidíme ze současného návrhu Evropské komise na Eurobondy bez podpory Německa).

Transparentní?

Pět rychlých bodů k novému hodnocení členů Koalice pro transparentní podnikání

  1. Veřejné zakázky jsou jeden z mnoha problémů v České republice a neexistuje jedno nebo jednoduché řešení (viz například zIndex).
  2. Je chvályhodné, že řešení tohoto problému se snaží organizovaně hledat i podnikatelská sféra, například v rámci Koalice pro transparentní podnikání.
  3. I takovéto pokusy je ale důležité kriticky hodnotit. A jak píší kolegové Jana a Jirka ze zIndex, Koalice pro transparentní podnikání zatím příliš nefunguje.
  4. Nové a detailní hodnocení členů Koalice pro transparentní podnikání podle kritérií, která si sami nastavili, z dílny zIndex naleznete zde, důležitý komentář tady.
  5. Doufám, že tento výstup bude pozitivním impulzem k (ještě) lepšímu fungování Koalice.

Tak nám zvýšili DPH…co to bude znamenat?

Poslanci právě schválili zvyšování a sjednocování DPH, přehled například viz zde. Na sjednocování DPH jsem se snažil podívat s troškou nadhledu v tomto příspěvku.

Detailní čísla co to bude znamenat pro české domácnosti a veřejné rozpočty jsme počítali s Liborem Duškem zde. Shrnutí pár nejdůležitějších postřehů:

  • Vládní plán sjednotit DPH na 17.5% dlouhodobě sníží reálné příjmy průměrné domácnosti o více než půl procenta, což znamená snížení o zhruba 150 korun měsíčně. Dopady na domácnosti tak nejsou příliš velké a pohybují se spíše v desetinách procent výdajů a nanejvýš stovkách korun měsíčně na domácnost.
  • Procentuálně dopadne sjednocení DPH o něco více na chudší domácnosti.
  • S výjimkou důchodců kompenzovaných následnou valorizací důchodů, korunově  zaplatí za sjednocení DPH všechny domácnosti podobně kolem 200 korun.
  • Tak zvané postupné sjednocování DPH, kdy se nejdříve od roku 2012 zvyšuje snížená sazba a až poté se od roku 2013 snižuje základní sazba, znamená ve skutečnosti zbytečně velké skokové snížení životní úrovně až o 400 korun na měsíc a rodinu v roce 2013.

Nad možnostmi kompenzace rodin s dětmi jsme se zamýšleli s Klárou Kalíškovou zde.

Mimochodem poslanci dnes řeší také podporu stavebního spoření, k tomu viz aktuální příspěvek kamaráda a kolegy Honzy Průši zde a také můj dřívější příspěvek ve spolupráci s Liborem Duškem a Honzou Strakou zde.

(Tento příspěvek vyšel také na blogu ihned.cz)