Monthly Archives: December 2011

Evropská krize z nadhledu

Ano, i čtenáři tohoto blogu ví, že prožíváme evropskou krizi. Dovolte mi se na ni krátce podívat z nadhledu a spíše optimisticky.

  • Časově. Historie. Nevíme do jakých podob se evropská krize vyvine. Jak zasáhne naše životy zůstává zatím z velké části neznámou. Horší než velká deprese 30. let minulého století to snad nebude, ale realitu uvidíme nejlépe až ve zpětném zrcátku. Podobně jako u velké deprese. Jak ta vypadá ve zpětném zrcátku? Gregory Clark nám nabízí jednu možnou odpověď, kdy na grafu historického ekonomického vývoje není velká deprese kvůli své relativní nedůležitosti vůbec vidět (viz první graf z první kapitoly jeho knihyzde volně ke stažení). I na grafech zabírající například jen celé dvacáté století je velká deprese důležitým, ale jen dočasným ekonomickým poklesem, který je zastíněn mnohem výraznějším trendem zvyšování ekonomické aktivity a obecně související životní úrovně.
  • Regionálně. Afrika. V mnohých méně rozvinutých – včetně řady afrických zemích – se ekonomické podmínky zlepšují. Posledních pět až deset let vidíme ekonomický růst, tam, kde bychom ho jako ekonomové v rámci dohánění bohatých chudšími zeměmi očekávali, ale kde jsme jej dlouhá desetiletí neviděli. V posledních několika letech se řadě afrických zemí nad zvyklosti daří růst i zvyšovat životní úroveň obyvatel, navzdory převaze špatných zpráv z většiny rozvinutého světa. To je dobrá zpráva sama o sobě a snad to africkým zemím vydrží. A mimochodem to může mít velmi dobré dopady i na ostatní světové ekonomiky včetně České republiky. V podobném duchu jsem dnes mluvil v rádiu.

 

Advertisements

Evropská krize očima ekonoma Univerzity Karlovy

Věřím, že vývoj současné evropské krize je pro občany České republiky obtížné sledovat. A je obtížné jej i komentovat – pokusil jsem se o to včera odpoledne na ČT24. Video mého komentáře spolu s dalšími naleznete zde.

Evropská krize českýma očima

Současná evropská krize nemá jednoduchá a správná řešení.  Má jen složitá špatná…a ještě horší řešení. I o tomto jsou dnes vydané studie kolegů Viléma Semeráka a Jana Švejnara z think tanku IDEA při CERGE-EI. Jednotlivé studie si můžete stáhnout zde:

  1. Dopady měnové dezintegrace na ČR,
  2. Špatná a ještě horší řešení,
  3. Limity čínské podpory.
Dovolte mi závěrem této krátké upoutávky uvést relativně optimistická slova autorů těchto studií. Jedním z témat jsou širší otázky vlivu měnové integrace na českou ekonomiku. Podle závěrů analýzy by přijetí fungující společné měny mělo pro ČR pozitivní dopady ve formě vyššího růstu. „ČR by samozřejmě o přijetí eura měla uvažovat, pouze pokud eurozóny dokáže zreformovat své fungování a instituce. Naše analýza ale ukazuje, že pozitivní dopady by mělo i členství v užší eurozóně, která by zahrnovala Německo,“ řekl spoluautor studie Vilém Semerák. Autoři studie se tak domnívají, že by Evropa měla pokud možno předejít rozpadu eurozóny a ČR by si měla v maximální možné míře nechat otevřenou cestu ke členství v měnové unii. „V zájmu České republiky je tak podporovat přežití eurozóny, mimo jiné podporou přijatelného řešení současné krize,“ řekl Jan Švejnar.
_______________________________________________________
Dále přikládám podobně tématicky laděný příspěvek do poslední Macháčkovy výměny:

Jak je zřejmé z většiny předešlých reakcí kolegů v Macháčkově výměně, Česko by mělo svou pozici k probíhající evropské krizi jasněji definovat a veřejně oznámit. Ne, že by to vláda měla jednoduché. A například nedávná společná akce premiéra, ministra financí a členů NERV byla jistě krokem správným směrem. Přesto by nejen občané a ostatní evropské státy měli mít jasněji v odpovědi na otázku:

Jaký je oficiální český postoj k probíhající evropskou krizi?

Mimochodem, část odpovědi nabízí i dnes vydaná studie IDEA při CERGE-EI kolegů Viléma Semeráka a Jana Švejnara, nazvaná “Evropská krize českýma očima”.