Česky (in Czech)

Blog, kde jsem historicky ukládal některé ze svých mediálních vystoupení a článků.

Pro média: fotografie jsou v jiné části webu (About) a níže uvádím své různě dlouhé bibliografie.

1 slovo

Janský, Ekonom, Vědec, Výzkumník, Docent

2 slova:

Petr Janský

4 slova

Petr Janský, Univerzita Karlova

6 slov

Petr Janský, Univerzita Karlova a NERV

11 slov

Petr Janský, ekonom, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

15 slov

Petr Janský, ekonom, docent a vedoucí katedry, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

20 slov

doc. Petr Janský Ph.D., vedoucí katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

68 slov

Petr Janský přednáší ekonomii a veřejné finance na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vede katedru evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky. Absolvent IES FSV UK a University of Oxford. Ve svém výzkumu se specializuje se na veřejnou, mezinárodní, a rozvojovou ekonomii. Jako výzkumník a expert vládních, mezinárodních a neziskových organizací přispívá k zlepšení veřejných politik a tak životních podmínek u nás i v zahraničí.

A jako historický střípek tady nechávám, jak jsem se na tomto webu prezentoval v roce 2010:

Projekty, na kterých dělám (a někdy je zajímají i média):

 • zIndex, hodnocení zadavatelů veřejných zakázek
 • Konkurenceschopnost a hospodářská politika
  • V rámci NERV a IDEA, viz níže
  • Pyramida konkurenceschopnosti
 • Ghana (Od září 2009 spolupracuji s Centrem pro studium afrických ekonomik Oxfordské univerzity na projektu zkoumajícím pěstitele kakaa v Ghaně. Hlavní dosavadní vědecký výstup je zde.)

Instituce, s kterými různým způsobem spolupracuji:

 • Na IES studuji doktorské studium ekonomie. Mám na starosti i výuku a pravidelně přednáším.
 • V IDEA se podílím na ekonomické analýze hospodářské politiky.
 • Národní ekonomické radě vlády se snažím přispět svou troškou k lepší hospodářské politice jako asistent pracovních skupin pro konkurenceschopnost a proti korupci.
 • EEIP se podílím ekonomickými analýzami na poradenských službách.
Advertisement
%d bloggers like this: