Co vlastně ekonomové s jistotou vědí?

Dovolím si odpovědět na tuto zajímavou otázku nepřímo. Ve středu jsem měl úvodní ekonomickou přednášku pro prváky naInstitutu ekonomických studií FSV UK. Kromě deseti základních ekonomických zásad a vysvětlování omezení ekonomie a ekonomů, jsem si se studenty povídal o tom, proč se ekonomové tak málo na něčem shodnou.
 
A také o tom, na čem se shodnou. V tom jsem si pomáhal výsledky výzkumu z roku 2006 mezi americkými ekonomy (procenta v závorce uvádí, kolik procent z oslovených ekonomů souhlasí s daným tvrzením – níže jsem vybral čtyři nejvyšší).
 
Vláda by neměla omezovat zaměstnavatele v posílání práce (outsourcing) do zahraničí (90,1 %). Vláda by měla zrušit zbývající tarify a ostatní překážky pro mezinárodní obchod (87,5 %). Vláda by měla zrušit zemědělské dotace (85,2 %). Vláda by měla zrušit dotace profesionálním sportovním klubům (85,2 %).
Samozřejmě i o těchto tvrzeních lze diskutovat – ale o čem se v ekonomii nedá? A nejspíše jedině na toto poznání se budeme moci spolehnout ještě třeba za padesát či sto let.
 
(Psáno včera před konáním dnešní přednášky, kdy jsem tento výzkum nakonec nestihl představit. V rámci Macháčkovy výměny na ihned.cz – názory ostatních ekonomů zde.)
Advertisement
%d bloggers like this: