A stát potřebuje daň z přidané hodnoty

Sazby DPH od nového roku rostly jak v Británii, tak u sousedů na Slovensku. Především na ostrovech se vedla zajímavá, na datech založená debata o dopadech DPH na příjmy: je DPH regresivní nebo progresivní?

V Česku se také mluví o změnách sazeb DPH, ale příliš se toho o dopadech změn DPH neví. A proto jsme s Liborem Duškem v IDEA připravili Předběžnou analýzu. Naše krátká dopadová studie měla nenulový dopad na média, jaký bude mít na skutečnou hospodářskou politiku? Na dalších odhadech pracujeme, takže sledujte tento prostor.

Více o DPH někdy příště. Například o tom jestli DPH potřebujeme. Jaromír Nohavica každopádně souhlasí.

2 responses to “A stát potřebuje daň z přidané hodnoty

  1. Pingback: Sjednocení sociálních dávek a reformního přístupu |

  2. Pingback: Co mají lyžařské vleky a psí žrádlo společného? |