A stát potřebuje daň z přidané hodnoty

Sazby DPH od nového roku rostly jak v Británii, tak u sousedů na Slovensku. Především na ostrovech se vedla zajímavá, na datech založená debata o dopadech DPH na příjmy: je DPH regresivní nebo progresivní?

V Česku se také mluví o změnách sazeb DPH, ale příliš se toho o dopadech změn DPH neví. A proto jsme s Liborem Duškem v IDEA připravili Předběžnou analýzu. Naše krátká dopadová studie měla nenulový dopad na média, jaký bude mít na skutečnou hospodářskou politiku? Na dalších odhadech pracujeme, takže sledujte tento prostor.

Více o DPH někdy příště. Například o tom jestli DPH potřebujeme. Jaromír Nohavica každopádně souhlasí.

Advertisement

2 thoughts on “A stát potřebuje daň z přidané hodnoty

  1. […] English ← A stát potřebuje daň z přidané hodnoty […]

  2. […] o IDEA a psím žrádle píší na  iDNES. Pokusil bych se omezit počet DPH příspěvků než koncem února přijde IDEA s komplexními výsledky. Ale to už možná bude […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: