Korupční NERV Pavla Kohouta a veřejné zakázky

Dneska máme podle všeho jednu z posledních schůzek protikorupční skupiny NERVu pod vedením Pavla Kohouta. (Proč Pavel Kohout odchází z NERV je k přečtení zde.)

V pracovní skupině NERVu proti korupci jsme se z velké části zatím zabývali především veřejnými zakázkami, v říjnu vyšlo 15 doporučení v této oblasti.

I když se sám podílím na připravovaném velkém projektu k veřejným zakázkám,  zIndex.cz,  a myslím si, že je hodně neefektivity a potenciálně i korupce skryto v blízkosti veřejných zakázek, možná jsme veřejnými zakázkami někdy posedlí až příliš a proto se ptám:

Cožpak jsou veřejné zakázky jedinou oblastí s korupčním rizikem ve veřejném sektoru?

A copak korupce čistě v soukromém sektoru, může existovat?

Advertisement

1 thought on “Korupční NERV Pavla Kohouta a veřejné zakázky

  1. […] s kolegy na Business Tuesday…v úterý, za dva týdny…a nejen my, ale třeba i Pavel Kohout a další představitelé protikorupční mediální […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: