Category Archives: NERV

Evropská krize českýma očima

Současná evropská krize nemá jednoduchá a správná řešení.  Má jen složitá špatná…a ještě horší řešení. I o tomto jsou dnes vydané studie kolegů Viléma Semeráka a Jana Švejnara z think tanku IDEA při CERGE-EI. Jednotlivé studie si můžete stáhnout zde:

  1. Dopady měnové dezintegrace na ČR,
  2. Špatná a ještě horší řešení,
  3. Limity čínské podpory.
Dovolte mi závěrem této krátké upoutávky uvést relativně optimistická slova autorů těchto studií. Jedním z témat jsou širší otázky vlivu měnové integrace na českou ekonomiku. Podle závěrů analýzy by přijetí fungující společné měny mělo pro ČR pozitivní dopady ve formě vyššího růstu. „ČR by samozřejmě o přijetí eura měla uvažovat, pouze pokud eurozóny dokáže zreformovat své fungování a instituce. Naše analýza ale ukazuje, že pozitivní dopady by mělo i členství v užší eurozóně, která by zahrnovala Německo,“ řekl spoluautor studie Vilém Semerák. Autoři studie se tak domnívají, že by Evropa měla pokud možno předejít rozpadu eurozóny a ČR by si měla v maximální možné míře nechat otevřenou cestu ke členství v měnové unii. „V zájmu České republiky je tak podporovat přežití eurozóny, mimo jiné podporou přijatelného řešení současné krize,“ řekl Jan Švejnar.
_______________________________________________________
Dále přikládám podobně tématicky laděný příspěvek do poslední Macháčkovy výměny:

Jak je zřejmé z většiny předešlých reakcí kolegů v Macháčkově výměně, Česko by mělo svou pozici k probíhající evropské krizi jasněji definovat a veřejně oznámit. Ne, že by to vláda měla jednoduché. A například nedávná společná akce premiéra, ministra financí a členů NERV byla jistě krokem správným směrem. Přesto by nejen občané a ostatní evropské státy měli mít jasněji v odpovědi na otázku:

Jaký je oficiální český postoj k probíhající evropskou krizi?

Mimochodem, část odpovědi nabízí i dnes vydaná studie IDEA při CERGE-EI kolegů Viléma Semeráka a Jana Švejnara, nazvaná “Evropská krize českýma očima”.

Brzdy české ekonomiky

S kvalitou institucí je na tom Česká republika na štíru, potvrzuje mezinárodní srovnání

Korupce a neefektivní veřejná správa jsou dva největší problémy podnikání v České republice. Tvrdí to Světové ekonomické fórum, které minulý týden vydalo Index mezinárodní konkurenceschopnosti. České umístnění v Indexu se změnilo jen nepatrně, klesli jsme o dvě místa na 38. příčku. Jednou z oblastí, kde je na tom Česká republika stále špatně, je kvalita institucionálního prostředí. V důvěře veřejnosti v politiky jsme až devátí nejhorší z celkem 142 hodnocených zemí.

Instituce patří k základním předpokladům pro konkurenceschopnost, a jsou proto v základech pyramidy, která znázorňuje výsledky ČR. Hodnoty dvanácti skupin ukazatelů jsou oznámkovány jako ve škole. Česká republika má z institucí nedostatečně a naopak výbornou nemá z žádné z dvanácti oblastí.

Ukazatele Indexu ovlivňují různé kroky současné vlády. Za poslední rok lze připomenout několik pozitivních i negativních příkladů vládních politik s vlivem na konkurenceschopnost. K negativním patří nepředvídatelnost změn sazeb DPH nebo nešťastné změny imigračních pravidel pro zahraniční pracovníky. Z pozitivních vládních kroků můžeme jmenovat ukončení dvojitého zdanění dividend nebo relativně odpovědný přístup k veřejným rozpočtům, snad v budoucnu korunovaný dalšími změnami, například v podobě vytvoření rozpočtové rady nebo naplněním cílů již existujících konceptů, jako jsou výdajové rámce a hodnocení dopadů regulace.

Vláda si zaslouží také pochvalu za Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která již prošla připomínkovacím řízením. Schválení Strategie by byl krok správným směrema napomohl by budoucí implementaci řady přínosných opatření. Konkrétní návrhy majíza cíl zvýšit nejen konkurenceschopnost, ale v konečném důsledku kvalitu života v České republice. Je nejvyšší čas tyto cíle začít cílevědomě sledovat a pyramidu konkurenceschopnosti zesvětlit.

(Článek vyšel včetně pyramidy v týdeníku Euro 19.9.2011 a také na blogu ihned. Pyramida vznikla minulý rok jako týmová práce vyučujících a studentů IES FSV UK v rámci výpomoci Národní ekonomické radě vlády na Rámci strategie konkurenceschopnosti.)

První účast neprchajícího mladíka v Hyde Park

Včerejší večer jsem strávil ve studiu České televize – záznam Hyde Park je zde. Před začátkem pořadu jsem moderátorce Pavlíně Kvapilové poslal shrnutí své pozice k diskutovanému tématu (Úprk mladých?). Část z toho tady vkládám – část, kterou jsem se snažil doložit svůj proklamovaný optimismus:

Jako vyučující na Univerzitě Karlově se snažím využívat to nejlepší, co jsem se naučil na Oxfordu, a vzdělávat tak novou generaci ekonomů. Spolu s kolegy z univerzity jsme vytvořili unikátní systém na hodnocení veřejných zakázek, zIndex, který ukazuje, že proti korupci se dá i aktivně bojovat. Podílím se na doporučeních NERV v boji proti korupci a pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti naší země. V rámci myšlenkového centra IDEA při CERGE-EI se podílím na nezávislém hodnocení vládních politik, včetně stavebního spoření a sjednocování DPH.

Ekonomové z Národní ekonomické rady vlády (NERV) představili kompletní rámec strategie konkurenceschopnosti ČR

Zpráva NERV a další podrobnosti k nahlédnutí a stažení zde. Pozorní čtenáři jistě na fotce níže poznají hlavního architekta zprávy profesora Michala Mejstříka, odhadnou rozsah publikace na tři sta stránek, a uvědomí si, že podobnou pyramidu již někde viděli.

14. dubna se bude na VŠE konat představení zprávy pro veřejnost. I když většina autorů zprávy je spojena s IES FSV UK, tak velkou aulu jako na VŠE bohužel nemáme.

Zvolna k lepším zítřkům? Pyramida podmínek pro podnikání v České republice

Podmínky pro podnikání se u nás radikálně zlepšily před více než dvaceti lety. Jak je na tom Česká republika nyní? Jednu z možných odpovědí nabízí žebříček Světové banky Doing Business a jeho prezentace z dílny Institutu ekonomických studií FSV UK:

Čím světlejší pole, tím příhodnější podmínky pro podnikání ve srovnání celkem 183 zemí. Tmavě modré vykřičníky jsou:

  • Čas potřebný k platbě daní – tj. vysoká administrativní náročnost daňového systému pro plátce v České republice
  • Vysoké zdanění práce je obecně vyšší v rozvinutých zemích a dá se teoreticky snížit například vyšším zdaněním spotřeby

NERV využil tuto prezentaci mezinárodního srovnání podmínek pro podnikání ve své zprávě o konkurenceschopnosti České republiky, na které jsem se podílel a už o ní psal.

Jednodušší verze pyramidy (či spíše zikkuratu) také doprovází krátký článek v pondělním Euro napsaný společně s profesorem Michalem Mejstříkem, garantem zprávy NERV.

Proč pyramida (či trojúhelníkové schéma)? Částečně navázání na dřívější pyramidu konkurenceschopnosti a částečně vlastní symbolika. V základně jsou nutné podmínky pro zahájení podnikání, uprostřed pak podmínky usnadňující podnikání a ve špičce třešničky na dortu jako snadnost ukončení podnikání.

Dovolte mi zde poděkovat všem studentům IES FSV UK, kteří se na designu a výrobě pyramidy podíleli: Jana Chvalkovská, Tomáš Jelínek, Richard Janoušek, Kryštof Krotil, Vítězslav Titl, Bruno Baránek.

Strategie čeho? Konkurenceschopnosti!

Pokud jste si toho v záplavě krátkodobých senzačních zpráv nevšimli, tak vězte, že dneska byla zahájena prezentace rámce strategie konkurenceschopnosti NERV pod vedením prof. Mejstříka, za přispění dalších členů NERV a také spousty externistů včetně studentů a vyučujících IES FSV UK.

Bližší informace včetně prezentace a úvodní kapitoly jsou zde. Další kapitoly budou prezentovány každé následující pondělí. Začínáme příští týden s institucemi a jak víte i díky pyramidě, ty české nejsou většinou zrovna vzorem zbytku světa, spíše naopak.

Tisková konference Nerv: Konkurenceschopnější Česko

(Tuto fotku přikládám samozřejmě kvůli krásné tiskové místnosti na Úřadu vlády, ne kvůli tomu sedícímu trpaslíkovi úplně vlevo.)

Pro čtenáře hledající něco víc

Pro čtenáře dnešního Eura hledající pyramidu konkurenceschopnosti: Tady je. A tady ještě jednou méně přesněji:

A co má konkurenceschopnost společného s pyramidou? Dnešní článek v Euru profesora Mejstříka a mé maličkosti to popisuje takto:

Jako jeden z prezentačních a analytických nástrojů navrhujeme pyramidu konkurenceschopnosti. Je to pyramida propojená s daty od Světového ekonomického fóra, kterou jsme vymysleli a zpracovali s kolegy z Institutu ekonomických studií (IES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se aktivně zapojuje do aktivit NERV nejen přes jeho členy, ale i asistenty.
Nejdůležitější předpoklady konkurenceschopnosti jsou v základních kamenech pyramidy. Inovační faktory, jako například počet vědeckých pracovišť, jsou dlouhodobě podmíněny příznivými stavebními bloky založenými jak na základních faktorech, tak na jejich efektivnosti. Proto je najdeme až ve vrcholu pyramidy. Do určité míry platí toto pravidlo podmíněnosti i v rámci jednotlivých úrovní i pilířů – a také většinou platí, že čím zásadnější ukazatel konkurenceschopnosti, tím blíže je zasazen ke svislé ose v rámci pyramidy.

A jak číst barvy v pyramidě?

Tmavší zabarvení ukazatele představuje horší předpoklad pro konkurenceschopnost ve srovnání se světem. Čím je barva světlejší, tím pro nás lépe.

Pěkné chvilky při prozkoumávání pyramidy přeji nejen čtenářům Eura.