Category Archives: Výuka

První účast neprchajícího mladíka v Hyde Park

Včerejší večer jsem strávil ve studiu České televize – záznam Hyde Park je zde. Před začátkem pořadu jsem moderátorce Pavlíně Kvapilové poslal shrnutí své pozice k diskutovanému tématu (Úprk mladých?). Část z toho tady vkládám – část, kterou jsem se snažil doložit svůj proklamovaný optimismus:

Jako vyučující na Univerzitě Karlově se snažím využívat to nejlepší, co jsem se naučil na Oxfordu, a vzdělávat tak novou generaci ekonomů. Spolu s kolegy z univerzity jsme vytvořili unikátní systém na hodnocení veřejných zakázek, zIndex, který ukazuje, že proti korupci se dá i aktivně bojovat. Podílím se na doporučeních NERV v boji proti korupci a pro udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti naší země. V rámci myšlenkového centra IDEA při CERGE-EI se podílím na nezávislém hodnocení vládních politik, včetně stavebního spoření a sjednocování DPH.

Advertisements

Výzkum, výuka a služba

Říká se, že hlavní tři oblasti pro každého akademika jsou výzkum, výuka a služba. V rámci svého působení na IES FSV Univerzity Karlovy mám od každého kousek. Dovolte mi k tomuto tématu pár krátkých a neúplných poznámek. O výzkumu rád napíši, když něco publikuji v akademickém časopise – a to se příliš často nestává. Seznam publikací a zaslaných článků je například zde.

Učení mě baví. Před pár měsíci jsem zde zmínil hodnocení kurzu základů ekonomie – Principles of Economics, který mám na starosti včetně přednášek. Již nějakou dobu jsou výsledky za minulý semestr k dispozici zde (moje interpretace: potvrzení, že to se mnou není nejhorší, a identifikace slabých míst):

Vedení diplomových prací studentů je v mých očích někde mezi výukou a službou, každopádně v této činnosti vidím smysl a vítám spolupráci se šikovnými studenty. Tématické okruhy prací, které rád povedu, jsem stručně popsal v tomto dokumentu. Tyto okruhy ve velké míře odráží mé výzkumné a jiné aktivity – zIndex, Ghana, IDEA  apod.

PS: Při této příležitosti vřele doporučuji témata prací navrhovaná kamarádem Matějem Bajgarem, který při studiích v Oxfordu nemá nic lepšího na práci než vést diplomové práce studentům v Praze.

Úvod do makroekonomie + první přednáška ve středu ráno = zájemci?

Popis kurzu Principles of Economics II, neboli úvod do makroekonomie v angličtině, je ve Studijním informačním systému, na stránkách IES FSV UK, a hlavně  v přehledném pdf souboru. Kurz vyučuji společně s docentem Tomášem Cahlíkem a je založen na učebnici harvardského ekonoma N.G. Mankiw, jehož blog doporučuji. Mankiw přišel i s deseti principy ekonomie, které dále proslavil Yoram Bauman, trošku z jiného úhlu:

Kolik zájemců si ve středu přivstane, aby byli ve středu na osmou v Opletalově? Uvidíme, dám vědět.

I z očekávaných několika desítek dá oprávněně část přednost paralelnímu kurzu vyučovaném ve stejnou dobu v češtině profesorem Jiřím Hlaváčkem. Ať žije konkurence – i ve vyučování ekonomie.