Výzkum, výuka a služba

Říká se, že hlavní tři oblasti pro každého akademika jsou výzkum, výuka a služba. V rámci svého působení na IES FSV Univerzity Karlovy mám od každého kousek. Dovolte mi k tomuto tématu pár krátkých a neúplných poznámek. O výzkumu rád napíši, když něco publikuji v akademickém časopise – a to se příliš často nestává. Seznam publikací a zaslaných článků je například zde.

Učení mě baví. Před pár měsíci jsem zde zmínil hodnocení kurzu základů ekonomie – Principles of Economics, který mám na starosti včetně přednášek. Již nějakou dobu jsou výsledky za minulý semestr k dispozici zde (moje interpretace: potvrzení, že to se mnou není nejhorší, a identifikace slabých míst):

Vedení diplomových prací studentů je v mých očích někde mezi výukou a službou, každopádně v této činnosti vidím smysl a vítám spolupráci se šikovnými studenty. Tématické okruhy prací, které rád povedu, jsem stručně popsal v tomto dokumentu. Tyto okruhy ve velké míře odráží mé výzkumné a jiné aktivity – zIndex, Ghana, IDEA  apod.

PS: Při této příležitosti vřele doporučuji témata prací navrhovaná kamarádem Matějem Bajgarem, který při studiích v Oxfordu nemá nic lepšího na práci než vést diplomové práce studentům v Praze.

Advertisement
%d bloggers like this: