Prokrastinace: je to boj, v Praze i Ghaně

Nedávno českým webem prosvištěl příspěvek o prokrastinaci studentů. Předpokládám, že ještě více se tato vlastnost projevuje u doktorských studentů (mezi něž patřím). U některých se možná projevuje psaním blogů, u jiných čtením komiksů:

V neposlední řadě je prokrastinace také jedním z témat mého ghanského výzkumu. Některé z otázek, které se snažíme s kolegy zodpovědět, jsou následující: Proč ghanští pěstitelé kakaa odkládají investice do nových technologií? Proč nenakupují více hnojiva, když je to pro ně očividně přínosné? I na těchto a dalších otázkách pracuji…když zrovna neprokrastinuji.

Advertisement

5 thoughts on “Prokrastinace: je to boj, v Praze i Ghaně

 1. Zdravím Péťo.
  Kdyby se odkládání povinností dalo měřit, můžeš zůstat v klidu, v porovnání s ostatním bys na tom byl hodně dobře.

  Ghana: Nevím na jakým stupni tam mají zemědělství. Ale říkám si:”,třeba o tom úplně farmáři neví a o čem neví, to pro ně neexistuje.” Až se to dozví, tak tomu nebudou věřit, protože to nikdy nedělali ani sousedi. A efekty pro ně můžou být třeba obtížně měřitelný/rozpoznatelný (vždyť kakao roste i bez hnojiva). Možná by jim to rozhodilo cash flow. A nepůjčí si proto, že si třeba nejsou jistí tím efektem. Možná jim někdo musí ukázat, jak fungují investice a jak můžou vypadat za rok jejich pole, a jak za další rok. Jinak super Labor-intensive odvětví.

  Vojta

 2. Prokrastinace - kýžené ovoce ?

  Zdravím Petře,

  vzhledem k tomu, že už se nějaký pátek zabývám fungováním lidské mysli, tak můžu směle určit příčinu prokrastinace i její léčbu.

  Na druhou stranu si ovšem kladu jinou otázku: Když všichni vědí, že odkládání věci nezlepšuje, nevytváří nové, nevede k většímu blahobytu a efektivitě práce, tak proč není řešení této otázky věnováno veškeré možné úsilí? Vždyť je nad slunce jasnější, že pracovité, motivované a šťastné obyvatelstvo může zemi jen prospět.

  Namísto toho jsme vychováváni vzdělávacím aparátem od základní po vysokou školu, které k prokrastinaci vedou. Zaměstnání je jen pokračování nastoleného standartu.

  Napadli mě dvě odpovědi:
  1) nikdo to nezná
  2) není to v zájmu

  Vzhledem k tomu, že veškeré pozadí tohoto procesu je známé i proces jejího odstranění, první odpověď se nezdá příliš pravděpodobná.

  V případě druhé odpovědi je potřeba se ptát “co přesně není v zájmu a koho?”

  Abych mohl na tuhle otázku odpovědět, tak je potřeba zabrousit do příčin prokrastinace.

  Prokrastinace je odkládání činnosti, která byla vyhodnocena logickou činností mozku, jako potřebná, důležitá nebo vhodná. Přesto není vykonána a je místo toho vykonána jiná, často nedůležitá (z pohledu logiky mozku) činnost.

  Příčinou prokrastinace je jednoduše odpověď, že člověk je více než jeho logické uvažování. Lze dokonce tvrdit, že člověk je z významně větší míry něco jiného, než logicky uvažující bytost.

  Činnosti, které vnímá člověk jako logicky vhodné a zároveň cítí vnitřní radost z jejich plnění, nikdy nejsou odloženy.

  Tvrdím, že prokrastinace je důsledek rozporu mezi logickou částí člověka a jeho zbytkem. Lék na prokrastinaci spočívá v sebepoznání každého z nás a odhalení vnitřní motivace každého z nás.

  Následuje pak ale zajímavý fenomén, vedlejší účinek takové léčby: Lidé, kteří najdou sami sebe jsou šťastní, dělají to, co je baví a jsou v tom výborní (protože činnost dělají neustále, zlepšují se), mají výborné vztahy a jsou svobodní.

  V posledním bodu je problém. Svobodný člověk se dá jen těžko ovládat. Svobodný člověk je nebezpečný pro jakýkoli mocenský aparát. Otrokům se zakazovalo učit se číst, protože by se mohl otrok něco dozvědět a pak by mohl dostat pro majitele nepohodlné myšlenky, například na svobodu.

  Navíc, svobodní jedinci, obzvláště ti, kteří dosáhli svojí svobody ještě během svého života, mají tendenci se vracet a pomáhat těm, kteří ještě svobodní nejsou a chtějí být. To pak vytváří ještě větší tlak na vládnoucí třídu.

  Domyslíme-li do důsledků, jak by fungovala společnost, kde by svoboda byla na 1. místě, zjistili bychom, že se taková společnost obejde bez jakýchkoli mocenských struktur, vlád, politiků, práva a dokonce peněz.

  Proto je pro Moc lepší nastolit takový systém, který odpojí člověka od sebepoznání a dát člověku úkol, kterou po něm Moc chce, aby vykonával. Byť bude jeho efektivita jen 10%, je to pro Moc lepší, protože princip Moci je zachován. Lepší než 100% efektivity a žádná Moc.

  Moc samotná plyne ze strachu a ve svém důsledku také z nedostatku sebepoznání.

  Takže řešení příčiny problému prokrastinace je ve finále i řešením všech světových problémů.

  Dá se shrnout do tří bodů:
  1) Poznej sám sebe
  2) Dělej co tě naplňuje radostí
  3) Pomoz bližním dosáhnout téhož

  Pepa

 3. […] 3. Pozvánka k prokrastinaci? (o které jsem psal již dříve) […]

 4. […] dokumentu. Tyto okruhy ve velké míře odráží mé výzkumné a jiné aktivity – zIndex, Ghana, […]

 5. myšlenkové mapy

  Oblasti prezentační dovednosti se Akademie Orlita, do.r.o.

  zabývá již větší měrou dříve než patnáct dlouhých let chceteli roků a před tuto dobu vyškolila větší
  měrou jakmile třista korporací a organizací.
  Kurzy rozvoj manažerů bývají upravovány mimo požadavků a potřeb konkrétních společností.
  pracovníci Akademie Orlita ve kurzech školení manažerů, obratnost a prodejní dovednosti užívají specifického nápadu, které se tvořilo postupně
  podle spojování zahraniční nástrojů a praktických praktik
  od našeho ovzduší. Každé kurzy se navzájem
  protkávají a vyplňují.

  manažerské vzdělávání
  Firemní vzdělávání věnované kvůli managementy organizací zacílené u vývoj komplexních
  znalostí posluchačů školení. vzdělávání zaměstnaců určených vzhledem k jedny vůdčí
  zaměstnance, teamleadry i běžné zaměstnance do většími
  kariérními ambicemi.

  vzdělávání manažerů
  Postup, stimul pro pracovníky a motivace a stimulace zaměstnanců

  Výchovný kurzy vzhledem k manažery obsahují velice důležité informace u kategoriích řízení pracovníků, stimulace zaměstnanců a
  rozvíjení vlastní práce. Přednáška obvyklých zákonů růstu kariéry jim střetává se s ověřenými zkušenostmi školených tréninků.
  Cestování etap hujerů, hvězd, kritiků a pozitivářů dává manažerům mnoho užitečnou zpětnou vazbu směrem k svoje svůj chování,
  ale i u postava jednotlivých účastníků každých týmů.

  Správa lidí a rozvoj manažerů, nebo motivace pracovníků

  Vedení lidí řadíme na vychovávání dítěte. Jednoduchá rada
  proto vypadá Jestli bloudíte jak stimulovat podřízeného, představte si, že je to váš chlapec či dcerka.
  Co byste ve tomto případě robili? Jaký opatření byste zvolili?“

  Neobyčejný jim kurz ve budování týmu. Ve nabytí teoretického základu, kdy učíme kolem jiné
  techniku správa behaviorálních rozhovorů, následuje trénink ve terénu na
  přítomnosti školitele.
  Značný důraz klademe dokonce přes to, aby účastníci manažerských kurzů chápali potřebnost příkazů.
  Jaktože předpis, příkaz a pracovní postupy jsou
  začátkem pracovních úspěchů. Učíme vytvářet
  pracovní systémy. Posádka v nich cítí jistotu.

  snižují se takhle chyby. K řešení praktických věcí i
  specifických historek posluchačů si vysvětlujeme trvanlivost Maslowovy pyramidy potřeb a jeho použitelnost během praxi.
  Cvičné metody využíváme do naučení mentoringu.
  Pro sledování výkonnosti u čase pomáháme našim
  zákazníkům udělat režim hodnocení zaměstnanců do postupným cílem
  přechodu k řízení pomocí cílů.

  Myšlenkové mapy

  Myšlenkové mapy, produkce myšlenková mapa a ukázka konkrétních myšlenek
  úzce je spjata s uměnm tvorby plánu, přístpem, plánovaním myšlením.
  Dosud častěji nacházíme právě uvnitř těchto umu velké dluhy českých šéfů.

  Obchodní dovednosti

  Kurzy Obchodních dovednosti nevyučuje obchodní zástupce výhradně prodat službu jinak službu.
  Věčně více našich komerčních partnerů nachází potřeby zvyšovat své výsledky díky
  získání negociačních technik. Ochota sjednat, přebírání individuální odpovědnosti vedle
  obchodní výsledky a dostatečná prodejní aktivita zvětšuje
  komerční výkonnost posluchačů školení.
  Vždy vycházíme z podrobné analýzy potřeby určitých obchodníků.
  Vyhodnocujeme si jejich novinka. Výúka prodejců v průběhu terénu, získávání zpětné vazby a jejich koučování
  se nám jeví jako, finančně jinak drahá, ale značně dobrá rozvojová postup.
  Vzhledem k začátečníky preferujeme zejména školení v smluvení si meetingu mobilem,
  získání se efektivní rozboru potřeb klienta (SPIN technika) a cvik získávání kontraktů.
  Duševní bloky, hrůza, nekomfortní aktivity a individuální
  výmluvy jsou tímto, co má za následek směrem k nízké činnosti obchodníků.
  My vyučujeme obchodníky vlastnit ze své práce radostná nálada!
  Těšit se k každou prezentaci, přivítat možnosti ukázat svoje služby a
  zboží dokonce nevrlému zákazníkovi.

  rozvíjení osobnosti nebo vzdělávání manažerů

  povídá se, že jediný škraloup, kdo lidský rod nikdy
  nevyřeší jsou vztahy mezi lidmi. Vypomoci lidem vyznat se samo na sobě
  dokonce jiných se snažíme zejména uvnitř kurzu sebepoznání (Struktogramm) a poznávání jiných lidí (Triogramm).
  Pro zdokonalení dovednosti řešení konfliktů zatímco ve interpersonálních vztazích, tak tedy střetů při v práci využíváme Killmanův dotazník a podle vlastních případových studií pak trénujeme jednotlivé kompromisní adaptabilní dokonce uhýbací praktiky.
  Učíme klienty až aktivně používat 14 mocí dokonce
  časové tísně nebo informačního náskoku. Práce do prioritami, důslednost vůči sobě i různým zaměstnancům
  jsou dále hlavní náplní rozvojových kurzů sebeřízení time management.

Comments are closed.

%d bloggers like this: