Pro čtenáře hledající něco víc

Pro čtenáře dnešního Eura hledající pyramidu konkurenceschopnosti: Tady je. A tady ještě jednou méně přesněji:

A co má konkurenceschopnost společného s pyramidou? Dnešní článek v Euru profesora Mejstříka a mé maličkosti to popisuje takto:

Jako jeden z prezentačních a analytických nástrojů navrhujeme pyramidu konkurenceschopnosti. Je to pyramida propojená s daty od Světového ekonomického fóra, kterou jsme vymysleli a zpracovali s kolegy z Institutu ekonomických studií (IES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který se aktivně zapojuje do aktivit NERV nejen přes jeho členy, ale i asistenty.
Nejdůležitější předpoklady konkurenceschopnosti jsou v základních kamenech pyramidy. Inovační faktory, jako například počet vědeckých pracovišť, jsou dlouhodobě podmíněny příznivými stavebními bloky založenými jak na základních faktorech, tak na jejich efektivnosti. Proto je najdeme až ve vrcholu pyramidy. Do určité míry platí toto pravidlo podmíněnosti i v rámci jednotlivých úrovní i pilířů – a také většinou platí, že čím zásadnější ukazatel konkurenceschopnosti, tím blíže je zasazen ke svislé ose v rámci pyramidy.

A jak číst barvy v pyramidě?

Tmavší zabarvení ukazatele představuje horší předpoklad pro konkurenceschopnost ve srovnání se světem. Čím je barva světlejší, tím pro nás lépe.

Pěkné chvilky při prozkoumávání pyramidy přeji nejen čtenářům Eura.

Advertisement

6 thoughts on “Pro čtenáře hledající něco víc

  1. […] English ← Pro čtenáře hledající něco víc […]

  2. […] na stránkách Úřadu vlády ČR (jediné místo na webu s úplným textem, i když bez pyramidy), citace předběžné analýzy o dopadech změny DPH (celková analýza koncem měsíce), pořady […]

  3. […] každé následující pondělí. Začínáme příští týden s institucemi a jak víte i díky pyramidě, ty české nejsou většinou zrovna vzorem zbytku světa, spíše […]

  4. […] Zpráva NERV a další podrobnosti k nahlédnutí a stažení zde. Pozorní čtenáři jistě poznají hlavního architekta zprávy profesora Michala Mejstříka, odhadnou rozsah publikace na tři sta stránek, a uvědomí si, že podobnou pyramidu již někde viděli. […]

  5. […] (Zdroj: grafika týdeník Euro, provedení tým IES FSV UK, detailněji zde) […]

  6. […] vyšel včetně pyramidy v týdeníku Euro 19.9.2011 a také na blogu ihned. Pyramida vznikla minulý rok jako týmová práce vyučujících a studentů IES FSV UK v rámci výpomoci Národní ekonomické […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: