80 milionů Egypťanů a my: A luta continua

V rychlých informacích se zdají být nejlepší (a rozhodně lepší než kterýkoliv český zdroj, na který jsem narazil):

Další tipy na zdroje, opět v angličtině.

K hlubším analýzám Egypta a situace v arabském světě si rád nechám doporučit literaturu od odborníků, na kterého si v tomto případě nechci ani hrát. Ano, i přesto, že o některých afrických zemích toho vím více, než je pro našince normální. Ano, i přesto, že pyramidami se zabývám.

Snad jen poznámka pod čarou – Egypt je důležitý – jedna z možných definic arabského světa a pohledů na něj skrz počet obyvatel v milionech:

Jedno je jisté, nejen v Egyptě: A Luta Continua

Advertisement
%d bloggers like this: