Krátká zpráva o dlouhodobém vývoji České republiky

Upozorňuji jen krátce o zprávě zabývající se dlouhodobým vývojem České republiky: Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes předložilo široké veřejnosti k diskuzi Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, ke stažení a nahlédnutí zde.

Jaká opatření je žádoucí provést pro budoucnost České republiky? Jakým způsobem pozitivně ovlivnit nejen hospodářský vývoj České republiky? Odpovědi i na tyto otázky naleznete v dnes zveřejněné Strategii a jejích odpovídajících projektových kartách. Zpráva navazuje i na zprávu NERV a chápe konkurenceschopnost relativně široce, včetně všech faktorů uvedených v pyramidě konkurenceschopnosti níže.

(Zdroj: grafika týdeník Euro, provedení tým IES FSV UK, detailněji zde)

Hlavní vizí Strategie je vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů České republiky založená na pevných základech konkurenceschopnosti. Můžeme o Strategii diskutovat, můžeme o jednotlivých opatřeních vést spory, můžeme s nimi nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat? Odpovědí na tuto otázku bude hlavně budoucí vývoj České republiky.

(Zasláno také na ihned.cz blog.)

Comments are closed.