Krátká zpráva o dlouhodobém vývoji České republiky

Upozorňuji jen krátce o zprávě zabývající se dlouhodobým vývojem České republiky: Ministerstvo průmyslu a obchodu dnes předložilo široké veřejnosti k diskuzi Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, ke stažení a nahlédnutí zde.

Jaká opatření je žádoucí provést pro budoucnost České republiky? Jakým způsobem pozitivně ovlivnit nejen hospodářský vývoj České republiky? Odpovědi i na tyto otázky naleznete v dnes zveřejněné Strategii a jejích odpovídajících projektových kartách. Zpráva navazuje i na zprávu NERV a chápe konkurenceschopnost relativně široce, včetně všech faktorů uvedených v pyramidě konkurenceschopnosti níže.

(Zdroj: grafika týdeník Euro, provedení tým IES FSV UK, detailněji zde)

Hlavní vizí Strategie je vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů České republiky založená na pevných základech konkurenceschopnosti. Můžeme o Strategii diskutovat, můžeme o jednotlivých opatřeních vést spory, můžeme s nimi nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat? Odpovědí na tuto otázku bude hlavně budoucí vývoj České republiky.

(Zasláno také na ihned.cz blog.)

Advertisement
%d bloggers like this: