Co když sjednotíme daň z přidané hodnoty na 20%?

Odpověď nabízí předběžná analýza IDEA zde:

  • Plánované sjednocení sazeb DPH na 20% po povinné valorizaci důchodů  zvýší životní náklady průměrné domácnosti o 1.57% (425 Kč za měsíc).
  • Sjednocení DPH procentuálně  dopadá relativně rovnoměrně na  domácnosti  ve všech příjmových skupinách (0.87% aţ 2.14% zvýšení ţivotních nákladů), nejvíce dopadne na desetinu nejchudších domácností.
  • Důchodců se  změna DPH  nedotkne,  povinnávalorizace je kompenzuje v plné výši.

Zajímavou částí vládního návrhu jsou výjimky – potraviny, které by měli podle dnes prezentovaného vládního návrhu zůstat v základní sazbě DPH 10%.

Chleba, brambory, mléko (ale nikoliv mléčné výrobky), zelenina v syrovém stavu, ryby (nezpracované), dětská mléčná výživa, potraviny pro diabetiky, celiaky a fenylketonuriky (bezlepkovou dietu).

Vládou navrhované výjimky, u kterých bude zachována snížená sazba DPH (chléb, ryby atd.), zmírňují dopad  zvýšení DPH na průměrnou domácnost pouze o 0.26% (60 Kč měsíčně). Stojí to za víceméně zachování dvou sazeb DPH a nebylo by lepší se pokusit dotčené případně kompenzovat?

Advertisement

1 thought on “Co když sjednotíme daň z přidané hodnoty na 20%?

  1. […] Vysoké zdanění práce je obecně vyšší v rozvinutých zemích a dá se teoreticky snížit například vyšším zdaněním spotřeby […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: