Kolik držíme českých akcií oproti zahraničním?

Víc než je optimální. Tak je definována oficiální záhada s různými vysvětleními (equity home bias puzzle). Výzkum kolegy Karla Báti na Univerzitě Karlově staví tuto záhadu tak trochu na hlavu. Účastníci jeho experimentu se rozhodli ve svých portfóliích držet méně českých akcií než by bylo oproti zahraničním optimální (alespoň tedy dle jeho modelu). Včera večer to Karel přehledně prezentoval na semináři Economics and Law in Banking and Finance (na stránkách je dostupný článek i prezentace).

A kolik tedy držíme českých akcií oproti zahraničním? Z Karlova výzkumu plyne následující odpověďi v závislosti na zdroji odpovědi (předpoklady a vysvětlení viz jeho článek):

  • Data OECD ukazují: 85% (ale ne příliš srovnatelné s dalšími dvěma čísly, protože například zahrnuje vlastnictví akcií ČEZ českým státem)
  • Optimální podle modelu: 22-54%
  • Experiment: 14%

Tyto rozdílné odpovědi na stejnou otázku vytváří mnoho dalších hypotéz s různými vysvětleními. Je nesoulad mezi modelem a experimentem způsoben jen malým počtem účastníku experimentu nebo špatně nakalibrovaným modelem nezohledňujícím některé behaviorální předpoklady? Například pokud se lidé spoléhají na technickou analýzu akcií (analyzují historický vývoj), nedávají oproti modelu větší důraz na nedávnou historii? Karel současné vědění postavil částečně  na hlavu, teď musí vysvětlit jak a proč je tomu opravdu tak.

Advertisement
%d bloggers like this: