Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty?

Odpověď z dnešního dopoledne po čtyřech měsících práce je zde. Studie myšlenkového centra IDEA přináší kvantitativní vyhodnocení návrhů daňových změn.


Jak ve studii hodnotíme současný vládní návrh reforem? Ten počítá se sjednocením sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) na 20% a se snížením sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem o 1.8 procentního bodu a má tyto dlouhodobé dopady:

  • Průměrné domácnosti se reálné příjmy sníží o 1% a tedy 289 Kč za měsíc (což by přibližně znamenalo 127 Kč za měsíc na osobu v průměrné domácnosti).
  • Důchodců se změna DPH nedotkne, protože je povinná valorizace důchodů kompenzuje v plné výši.
    Domácnostem zaměstnanců a podnikatelů klesnou reálné příjmy o přibližně 1.5%, nezaměstnaným o 2.1%. Mezi těmito domácnostmi klesnou reálné příjmy nejchudší pětině o 2.5% a nejbohatší pětině o 1%.
  • Vládou navrhované výjimky, u kterých bude zachována 10% snížená sazba DPH (chléb, ryby atd.), zmírňují dopad zvýšení DPH na průměrnou domácnost pouze o 0.26% (60 Kč měsíčně).
  • Krátkodobé dopady jsou více negativní než dlouhodobé dopady – průměrné domácnosti klesnou reálné příjmy o 2.3%. V dlouhém období působí pozitivně valorizace důchodů a nižší pojistné.
  • Deficit veřejných rozpočtů se sníží o 30 miliard Kč. K jeho snížení přispívá 47 miliardami Kč zvýšení DPH (po započtení povinné valorizace důchodů a zvýšení cen vládních nákupů) a 2 miliardami ostatní efekty včetně úspor na mzdových nákladech veřejného sektoru. Ke zvýšení deficitu přispívá 19 miliardami Kč nižší výběr pojistného.
  • Těchto 30 miliard Kč  převyšuje předpokládané transformační náklady navrhované důchodové reformy o přibližně 12 miliard Kč. Transformační náklady budou způsobené přesunem  části pojistného do penzijních fondů (za předpokladu, že možnosti vyvést 3% příjmů využije 50% lidí, budou  činit 18 miliard Kč).
  • Dojde k přerozdělení peněz v rámci veřejných rozpočtů o přibližně 13 miliard od rozpočtu státního k jiným subjektům veřejného sektoru

Detailní výpočty včetně dalších alternativních návrhů jsou prezentovány ve studii studii, kterou si můžete stáhnout na stránkách IDEA. Vřele doporučuji, i když upřímně řečeno – čtěte studii odpočatí a ne na dobrou noc.

S pomocí médií by naše dopadová studie neměla mít nulový dopad na reálnou hospodářskou politiku. Například ČT 24, ČTKČRo,  Aktuálně.cz již přiložili ruku k dílu a spoluautor studie Libor Dušek bude dnes od 20:10 v pořadu Hyde Park ČT 24.

Advertisement

1 thought on “Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty?

  1. […] English ← Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty? […]

Comments are closed.

%d bloggers like this: