Restrukturalizace dluhu je téměř jistá?

IHNED.cz má nový vzhled i novou rubriku Dialog. V rámci ní Jan Macháček bude otevírat diskuze o různých ekonomických tématech. V reakci na jeho první dvě otázky ohledně Řecka najdete i moje odpovědi, celý dialog najdete zde.

Hrozí v brzké době řecký bankrot? A může mít podobné důsledky jako pád Lehman Brothers v roce 2008?

(Co se do krátké odpovědi níže nevlezlo, uvádím zde – v předpovídání budoucnosti dobrý nejsem a raději se věnuji jiným věcem.)

Restrukturalizace řeckého dluhu je někdy mezi dneškem a rokem 2013 téměř nevyhnutelná. Nebude se jednat přímo o bankrot, ale o změnu podmínek ve splácení dluhu. Tento názor podporují nejen řecké ekonomické reálie, ale i nedávný průzkum agentury Reuters, ve kterém se pro něj vyslovily více než čtyři pětiny oslovených evropských ekonomů. 


Naopak řečtí politici nebo představitelé Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu restrukturalizaci dluhu nepřipustí. Pravdu ukáže budoucnost, ale nejspíš je škoda – měli by si svůj politický kapitál raději šetřit na podporu strukturálních reforem, bez kterých se Řecko i při restrukturalizaci dluhu dlouhodobě neobejde.

Restrukturalizace řeckého dluhu je téměř jistá, důležité otázky ale zůstávají. Kdy k němu dojde a za jakých podmínek? Sníží se úroky, dlužná částka nebo prodlouží doba splatnosti? Pro zájemce o paletu možných odpovědí na podobné otázky doporučuji dubnovou krátkou studii od Lee C. Buchheit a G. Mitu Gulati. Není to příliš radostné čtení a restrukturalizace řeckého dluhu nebude ani jednoznačná ani jednoduchá záležitost.

Očekávám, že navzdory velkým rizikům by restrukturalizace řeckého dluhu měla pro globální ekonomiku menší důsledky než pád Lehman Brothers v roce 2008. Tyto dvě situace se liší v mnoha ohledech včetně toho, že případná restrukturalizace řeckého dluhu nebude pro nikoho velkým překvapením.

Advertisement
%d bloggers like this: