Nový kapitalistický manifest

Co je méně zralé – kapitalismus, nebo jeho nový manifest? Kniha mladého ekonoma Umaira Haqueho si klade vysoké ambice, náročnějšího čtenáře ale zklame.

ZA LEPŠÍ ZÍTŘKY

Potřebujeme novou generaci odvážlivců, kteří položí hlubší a pevnější institucionální základy kapitalismu. Pokud této větě přikyvujete, mohla by vás zajímat kniha The New Capitalist Manifesto: Building a Disruptively Better Business (Nový kapitalistický manifest: budování výrazně lepšího byznysu), která nabízí vysvětlení, proč je potřeba kapitalismus zachovat, ale ve změněné podobě.

REVOLUCIONÁŘ BEZ PRAXE

Ekonomický stratég Umair Haque si ve své prvotině nedává malé cíle, jak už ostatně samotný název knihy napovídá. Na dvou stovkách stran se snaží představit základní kameny prosperity a nové podnikatelské trendy v dvacátém prvním století. Splnit obrovská očekávání se však autorovi v knize mířené především na samotné podnikatele příliš nepodařilo. Kdyby ano, nejspíše by většina čtenářů o tomto mladíkovi slyšela už dříve než nyní při čtení tohoto článku – protože by zodpověděl jednu z nejčastěji teoreticky i prakticky pokládaných otázek: Co je příčinou úspěšného podnikání? Ačkoli si kniha získala určitý světový ohlas, není jisté, nakolik je to dobře zvoleným názvem a nakolik vlastním, originálním obsahem. Londýnský konzultant Haque se zatím nemůže považovat za nástupce podnikatelských guru. Spíše dále úspěšně přednáší a bloguje na stránkách Harvard Business Review, jehož vydavatelství také knihu vydalo. Pokud nebudeme hodnotit jeho dílo jako manifest, ale spíše jako zamyšlení nad současnými proměnami kapitalismu, vyjde z toho autor lépe. I když i tak kniha často zní jako rady pro podnikatele od člověka, který nikdy sám příliš nepodnikal, ale revoluci by vést chtěl.

KLOUZÁNÍ PO POVRCHU

Na pozadí nedávné hospodářské krize Haque argumentuje, že obvyklé způsoby podnikání a byznysu obecně musejí projít změnou. Lepších výsledků pro byznys i společnost navrhuje dosáhnout v šesti krocích. Od hodnotového řetězce k hodnotovému cyklu, od monologu k diskusi se spotřebiteli, od strategie k filozofi i, od ochrany pozice na trhu k jejímu rozvoji, od dobrého k lepšímu a od hloupého k chytrému růstu. Svoje názory autor v každém kroku prokládá příklady úspěšných firem, které představují nejzajímavější část knihy – od každotýdenního hlasování zákazníků o potisku triček až třeba po klíč k trvajícímu úspěchu maloobchodního řetězce Walmart. Jestli budete někdy knihu držet v ruce, pročtení si těchto příkladů zajímavých firem stojí za to. Přesto by i těmto vinětám slušel detailnější popis a někdy, jako v případě levného automobilu Tata Nano, nejsou tyto příklady úplně konzistentní s posláním knihy. Jakkoli zajímavé případové studie ale nemohou zastoupit do hloubky propracovaný a ucelený výklad. O ten se autor sice snaží, většinou ale zůstává jen na povrchu. Vyhlášení jedné zajímavé myšlenky ilustrované příkladem v několika kapitolách po sobě nepůsobí jako pokus představit komplexní základy kapitalismu, ale spíše jako čtivý, ale zároveň utopistický slepenec. Tento pokus Umaira Haqueho tak zřejmě více ocení čtenář, který ekonomii ani ekonomice vůbec nerozumí. Možná ho potom více ohromí autorův výklad důležitosti institucí nebo negativních externalit. Autor někdy zaměňuje pojmy ekonomie, tedy sociální věda, a ekonomika, tedy hospodářství. Bohužel to není jediný nedostatek.

LEHKÉ ČTIVO

Pokud si čtenář chce přečíst o tom, jak je dnešní korporátní systém nedokonalý, jak systém zpětné vazby od zákazníků může výrazně zlepšit způsob podnikání nebo že převratné inovace mohou způsobit revoluci v jednotlivých průmyslových odvětvích, pak tato kniha může být zajímavou volbou. Pokud ale o těchto základních tezích příliš nepochybuje a spíše by chtěl v těchto oblastech proniknout více do hloubky, s dílem Umaira Haqueho se mu to bohužel příliš nepovede. Stejně jako kapitalismus i tato kniha má velké slabiny. Ke kapitalismu příliš dobrých alternativ neexistuje, k novému manifestu ale naštěstí ano.

***

THE NEW CAPITALIST MANIFESTO: BUILDING A DISRUPTIVELY BETTER BUSINESS

Nový kapitalistický manifest: budování výrazně lepšího byznysu

autor: Umair Haque vydal Harvard Business Press, 2011 rozsah 256 stran

PETR JANSKÝ, doktorand Institutu ekonomických studií FSV UK, asistent NERV

Pokud jste si 13.6.2011 koupili týdeník Euro, pak jste na straně 52 mohli najít tuto moji recenzi výše.

Advertisement
%d bloggers like this: